Baancoördinator Wang Choi

In 1994 heeft mijn zoon Mye ‘Lung op de Vlietlanden achter elkaar twee zeildiploma’s glansrijk gehaald. Hij wilde zich ook voor het 3e diploma inschrijven maar dat vond de zeilschool iets te vroeg. Mye ‘Lung moest eerst maar wat ervaring op doen en we werden doorverwezen naar de zojuist oprichtte zeilvereniging ”de Vlietzeilers”.

Wij meldden ons op de Vlietzeilers training en werden  opgevangen door ouders, bestuur en trainers die ons een gezellige dag bezorgden. We zijn direct lid geworden. Op de laatste club dag in 1994 mocht ik mijn zoon begeleiden in de kleine Zodiac en werd gelijk gevraagd om tijdens de wedstrijd op de optimisten C te passen.

De opvolgende jaren werd ik ingedeeld als rescue en begeleider van de Optimisten en mocht ik helpen om de wedstijd baan uit te zetten. In die jaren was er een ponton of een klein bootje van Ger als startschip en de baan ging toen over de tweede plas zodat de zeilers rond het eiland moesten zeilen.

De tweede plas is ook dieper waardoor ik altijd probeerde met 1 boei weg te komen omdat er ankerlijnen tot 30 meter nodig waren. Die ankerlijnen moesten er natuurlijk ook weer uit.  

Ook was er een Vlietzeilers-kamp op Vlietlanden. Voor de kinderen een succes maar voor de ouders wat minder want die moesten s ‘nachts de wacht houden, s ‘morgensvroeg het ontbijt maken en in een klein tentje slapen. Maar het was het waard. 

In de vele jaren die ik bij de Vlietzeilers meemaakte, mocht ik samen werken met veel wedstrijdleiders, voorzitters en  bestuursleden maar vooral met de ouders. Ik heb de vele kinderen (letterlijk en figuurlijk) tijdens de Clubdagen, Combi’s en Combi – Vlietland zien groeien in de zeilsport. Wat de Vlietzeilers vooral uniek maakt is de gezelligheid en de  bereidheid om met samen met ouders de zeilwedstijden te organiseren voor de kinderen waarbij meedoen en finishen belangrijker is dan winnen.

Ter nagedachtenis van de in februari overleden mevr. Teets Honhoff, die als één van de oudste zeilend leden samen met haar man Lum zich vele jaren heeft ingezet voor de Vlietzeilers wil ik beiden persoonlijk bedanken voor de altijd hartelijke ontvangst in hun Camper  en het plezier dat we hebben gehad. Ik  hoop dat  Lum nog vele jaren bij de Vlietzeilers betrokken blijft en de spirit van Teets bij de Vlietzeilers wordt voort gezet.

 

Wang Ch. Choy